Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An năm 2022

72.23.01 Vị trí huyện Thạnh Hóa

VỊ TRÍ:

Huyện Thạnh Hóa nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Long An và là phần phía Đông Bắc của vùng Đồng Tháp Mười. có vị trí địa lý:

 • Phía Đông bắc giáp huyện Đức Huệ
 • Phía Bắc giáp Campuchia với đường biên giới dài 9,5 km
 • Phía Tây Bắc giáp huyện Mộc Hóa
 • Phía Tây Nam giáp huyện Tân Thạnh
 • Phía Nam giáp tỉnh Tiền Giang
 • Phía Đông Nam giáp huyện Thủ Thừa
Bản đồ huyện Thạnh Hóa

Huyện Thạnh Hóa có diện tích tự nhiên 468,26km2, dân số năm 2009 là 53.597 người, bao gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm:

 • Thị trấn Thạnh Hóa
 • Tân Đông
 • Tân Hiệp
 • Tân Tây
 • Thạnh An
 • Thạnh Phú
 • Thạnh Phước
 • Thuận Bình
 • Thuận Nghĩa Hòa
 • Thủy Đông
 • Thủy Tây

GIAO THÔNG HIỆN HỮU:

Các tuyến giao thông chính của huyện Thạnh Hóa gồm:

 • QL 62: cửa khẩu Bình Hiệp – TP. Tân An
 • QL N1: Long An (Đông Thành) – Đồng Tháp – Kiên Giang – An Giang
 • QL N2: Bình Phước (Chơn Thành) – Long An – Đồng Tháp – An Giang – Kiên Giang
 • ĐT 817: Thạnh Hóa – Kiến Tường – Tân An (ĐT 833)
 • ĐT 836B: Thạnh Hóa – Tân Phước (Tiền Giang – ĐT 867)

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THẠNH HÓA THEO TỪNG XÃ

#1 Thị trấn Thạnh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Thạnh Hóa

#2 Tân Đông

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Đông

#3 Tân Hiệp

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp

#4 Tân Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Tây
Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Tây
Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Tây

#5 Thạnh An

Quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh An
Quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh An
Quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh An

#6 Thạnh Phú

Quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Phú

#7 Thạnh Phước

Quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Phước
Quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Phước

#8 Thuận Bình

Quy hoạch sử dụng đất xã Thuận Bình

#9 Thuận Nghĩa Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Thuận Nghĩa Hòa
Quy hoạch sử dụng đất xã Thuận Nghĩa Hòa

#10 Thủy Đông

Quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Đông
Quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Đông

#11 Thủy Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Tây
Quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Tây

Nguồn tham khảo: https://vamcodong.vn/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-thanh-hoa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *