Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Long An năm 2022

72.24.01 Vị trí huyện Châu Thành

VỊ TRÍ:

Huyện Châu Thành nằm ở vị trí phía Nam tỉnh Long An. Từ thị trấn Tầm Vu cách nút giao Bình Thuận (Nguyễn Văn Linh – QL1A) 51km theo hướng QL 1A  hoặc 40km theo hướng ĐT 826 (ĐT 833) ngoài ra có thể đi đến trung tâm TP. HCM bằng QL50.

Huyện Châu Thành có vị trí:

 • Phía Đông Bắc giáp huyện Cần Đước
 • Phía Đông Nam giáp huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang
 • Phía Tây Bắc Giáp TP. Tân An
 • Phía Tây Nam và phía Nam giáp huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
 • Phía Bắc giáp huyện Tân Trụ
Bản đồ huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có diện tích tự nhiên 155,24km2, dân số năm 2019 là 109.812 là người. Huyện Châu Thành có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm:

 • Thị trấn Tầm Vu
 • Xã An Lục Long
 • Xã Bình Quới
 • Xã Dương Xuân Hội
 • Xã Hiệp Thạnh
 • Xã Hòa Phú
 • Xã Long Trì
 • Xã Phú Ngãi Trị
 • Xã Phước Tân Hưng
 • Xã Thanh Phú Long
 • Xã Thanh Vĩnh Đông
 • Xã Thuận Mỹ
 • Xã Vĩnh Công

GIAO THÔNG:

Huyện Châu Thành sở hữu hệ thông giao thông thuận lợi:

 • ĐT 827: Tân An – Thanh Vĩnh Đông
 • ĐT 827B: Tân An – Thanh Phú Long
 • HL 27 (Nguyễn Thông): TT. Tầm Vu – Phú Ngãi Trị
 • Trục động lực Hiệp Thạnh – Phú Ngãi Trị
 • ĐT 827E (QL 50B): TP. HCM – Long An – Tiền Giang

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CHÂU THÀNH THEO TỪNG XÃ

#1 Thị trấn Tầm Vu

Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Tầm Vu

#2 Xã An Lục Long

Quy hoạch sử dụng đất xã An Lục Long

#3 Xã Bình Quới

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Quới

#4 Xã Dương Xuân Hội

Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Xuân Hội

#5 Xã Hiệp Thạnh

Quy hoạch sử dụng đất xã Hiệp Thạnh

#6 Xã Hòa Phú

Quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Phú

#7 Xã Long Trì

Quy hoạch sử dụng đất xã Long Trì

#8 Xã Phú Ngãi Trị

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Ngãi Trị

#9 Xã Phước Tân Hưng

Quy hoạch sử dụng đất xã Phước Tân Hưng

#10 Xã Thanh Phú Long

Quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Phú Long

#11 Xã Thanh Vĩnh Đông

Quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Vĩnh Đông

#12 Xã Thuận Mỹ

Quy hoạch sử dụng đất xã Thuận Mỹ
Quy hoạch sử dụng đất xã Thuận Mỹ

#13 Xã Vĩnh Công

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Công

Nguồn tham khảo: https://vamcodong.vn/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-chau-thanh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *